Wednesday, 11 October 2017

Christmas Book Fair in Llandeilo to be held on Dec 9th

The next opportunity to meet authors, listen to their readings and get signed copies of their books will be on December 9th.


This time the Llandeilo Book Fair will be held in the Shire Hall and in the Horeb Chapel - bringing the authors right into the heart of town.


Y cyfle nesaf i gwrdd ag awduron, gwrando arnynt yn darllen a chael copïau o’u llyfrau wedi’u llofnodi bydd ar Ragfyr 9fed

Y tro hwn cynhelir Ffair Lyfrau Llandeilo yn Neuadd y Sir a Chapel Horeb – dod â’r awduron i galon y dref

Confirmed authors include familiar and new faces:
Mae’r awduron yn cynnwys wynebau cyfarwydd a newydd:

Kate Glanville, Cheryl Rees-Price, Anne Signol, Alex Martin, James Morgan, Rob Walton, Sam Smith, Colin Parsons, Graham Watkins, Christoph Fischer, Thompson Authors, Judith Arnopp, Angela Fish, David Lewis, Lisa Shambrook, Sarah Jane Butfield, Thorne Moore, William Scott Artus, Judith Barrow, Carol Ann Smith, Jacqueline Jeynes, Jo Hammond, Dafydd Wyn, Nicola Beechsquirrel, Carol Lovekin, JK Samuel, Sally Spedding, Charles Griffin, Kate Murray, Steve Adams, Will MacMillan Jones, Hilary Sheppard
as well as
Parthian Books, Cambria Publishing, Cyfoes and Thunderpoint Publishing.

Yn ogystal â
Llyfrau Parthian Books, Cwmni cyhoeddi Cambria, Cyfoes a Chwmni Cyhoeddi Thunderpoint

There'll be plenty of readings and events in businesses and locations all over town, making this a mini Lit Fest before Christmas. Due to popular demand we'll also have another book hunt.

For updates on the programme and the festival locations watch this space.

Bydd digon o ddarlleniadau a digwyddiadau mewn busnesau a lleoliadau ar draws y dref, felly bydd hon yn ŵyl fer cyn Nadolig. O ganlyniad i nifer helaeth o geisiadau a dderbyniwyd, cynhelir helfa lyfrau arall. .


I gael y wybodaeth ddiweddaraf am raglen a lleoliadau’r Ŵyl gwyliwch y safle hwn.No comments:

Post a Comment