Thursday, 18 February 2016

CYSTADLEUAETH STORI FER

CYSTADLEUAETH STORI FER –
Ydych chi’n mwynhau ysgrifennu?
Hoffech chi ennill “Kindle Fire”
Neu gacen “Heavenly” neu dalebau llyfrau?
Do you enjoy writing?
Would you like to win a "Kindle Fire"
Or "Heavenly" cake or book vouchers?Mae Ffair Lyfrau Llandeilo yn chwilio am storiwyr ifanc creadigol o dan 15 oed.
Llandeilo Book Fair looking for creative young storytellers under the age of 15


Ysgrifenwch stori fer tua 500 o eiriau o hyd, a’i hanfon ynghŷd eich manylion cyswllt at
Gurrey Manor
Gurrey Banc
Llandeilo SA19 6AJ
Write a short story about 500 words in length, and send it along with your contact details to…

Cynhelir seremoni’r enillydd yn Ffair Lyfrau Llandeilo
Ar y 30ain o Ebrill am 12:30 o’r gloch

Winner ceremony will be held in Llandeilo Book Fair on April 30th at 12:30 pm

No comments:

Post a Comment